Ken jij de huur- en isolatiepremie?

Met de huur- en isolatiepremie willen Fluvius en de Vlaamse overheid verhuurders aan kwetsbare klanten extra motiveren om hun huurwoningen energiezuinig te renoveren. De tegemoetkoming omvat sterk verhoogde premies (20 €/m² voor dak; 85 €/m² voor beglazing; 10 €/m² voor spouwmuren) én renovatiebegeleiding door een projectpromotor. Op het eerste zicht lijken deze extra stimuli voor energiebesparende maatregelen enkel voor eindklanten uit sociaal behoevende doelgroepen. Dit is niet 100 % juist, zo laat Fluvius weten.

Met de huur- en isolatiepremie voldoet de verhuurder aan de verplichtingen uit de Vlaamse Wooncode. Voor de huurder stijgt het comfort van de woning, terwijl de energiefactuur daalt. In ruil verwacht men van de verhuurder dat hij of zij:

 • de huurprijs niet verhoogt
 • het lopende huurcontract niet voortijdig opzegt conform de bepalingen van de geldende huurwetgeving
 • het restbedrag voor de investeringen betaalt.

Meer informatie vind je op www.huurenisolatiepremie.be.

Wie heeft recht op deze premie?
Verhuurders aan volgende doelgroepen maken aanspraak op de huur-en isolatiepremie.

 • Natuurlijke personen met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens één jaar met een huurprijs van maximaal € 521,69 per maand (of € 571,69 per maand in centrumsteden of Vlabinvest-gebied).
 • Personen die het sociaal tarief genieten voor gas en elektriciteit (beschermde klanten).
 • Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend en huishoudens met een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit.
 • Personen die in schuldbemiddeling zitten en hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Personen onder begeleiding van het OCMW omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1).
 • Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18 730,66, verhoogd met € 3 467,55 per persoon ten laste.
 • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 31 340, verhoogd met € 1 630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).
 • Personen die hun woning huren bij een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW.

Op het eerste zicht lijken deze extra stimuli voor energiebesparende maatregelen enkel voor eindklanten uit sociaal behoevende doelgroepen . Dit is niet 100 % juist.

Ook de huurprijs die de klant betaalt is een van de parameters, denken we aan de maximum huurprijs van 521,69 euro per maand.

De eigenaars en huurders van deze woningen komen ook in aanmerking voor de verhoogde premies ongeacht hun inkomen of sociale doelgroep.

(Bron: Fluvius)

U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]